x
Fiyatlara Gümrük Vergisi, Yurtdışı Kargo ve KDV dahildir!
Amerika'dan Düzenli Olarak Günlük Yükleme Yapıyoruz.
1000 TL ve Üzeri Siparişlerinize Ücretsiz Kargo
⭐%100 Orijinal Ürün Garantisi⭐
Menü
DigiKey Türkiye Distribütörü
Elkom Elk. Elektronik
DİGİ-KEY'in Türkiye'deki
Yetkili Tek İş Ortağıdır.
Detaylı İncele
Hesabım
Şifremi Unuttum
Sepetim
Yukarı Çık

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. MADDE: TARAFLAR

1.1. SATICI BİLGİLERİ

ÜNVAN

:

EKOM ELEKTRIK ELEKTRONİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş

ADRES

:

Beylikdüzü OSB Mahallesi Hürriyet Bulvarı ASF&Batı Plaza No:10 Kat:3 D:9 34524 – Beylikdüzü/İSTANBUL

FAKS

:

(0212) 421 05 84

TELEFON

:

(0212) 590 97 15

E-POSTA

:

info@e-komponent.com

1.2. ÜYE/MÜŞTERİ BİLGİLERİ (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

AD/SOYAD/ÜNVAN

:

%FATURA_AD_SOYAD%

ADRES:

:

%FATURA_ADRES%

TELEFON

:

%FATURA_TEL_1%

E-POSTA

:

 %UYE_E-POSTA%

1.3. TÜZEL KİŞİ ÜYE/ MÜŞTERİ BİLGİLERİ (Bundan sonra TÜZEL KİŞİ ALICI olarak anılacaktır.)

ÜNVAN

:

%FATURA_AD_SOYAD%

ADRES:

:

%FATURA_ADRES%

TELEFON

:

%FATURA_TEL_1%

FAX

:

%FATURA_TEL_2%

E-POSTA

:

 %UYE_E-POSTA%

İşbu Sözleşme’de TÜKETİCİ ALICI ve TÜZEL KİŞİ ALICI için müşterek olan maddelerde TÜKETİCİ ALICI VE TÜZEL KİŞİ ALICI’yı ifade etmek için ALICILAR tanımı kullanılmıştır.

2. MADDE: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT

2.1. İşbu Mesafeli Sözleşme (“Sözleşme”) aşağıda bilgileri verilen SATICI ve TÜKETİCİ ALICI veya SATICI ve TÜZEL KİŞİ ALICI arasında, tarafların eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş e-komponent.com internet sitesi ("İNTERNET SİTESİ") sistemi çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle 2. maddede bilgileri verilen ürün/ürünlerin satışına ilişkin olarak imzalanmıştır.

2.2. Bu Sözleşme, ALICI'nın, SATICI'ya ait  İNTERNET SİTESİ’ne sipariş vererek satın almak istediği aşağıda belirtilen ürün/hizmetlerin ("Ürün/Ürünler") ALICI'ya satışı-teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI bu Sözleşme'yi İNTERNET SİTESİ'nde onayladıktan sonra, sipariş verdiği Ürün(ler)'in bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

2.3. Ürünlerin (malların/hizmetlerin) Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Birim Fiyat(lar)ı ve Satış Bedeli ile Ödeme (Tahsilat) Bilgileri ve ALICILAR'nın bildirdiği teslim yeri dahil Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Teslimat ile ilgili diğer konular Sözleşme'nin aşağıdaki 7. maddesinde belirtilmiştir.

%URUNLER%

2.3. FATURA TESLİMAT BİLGİLERİ

ÖDEME ŞEKLİ

:

%ODEME_SEKLI%

TESLİMAT ADRESİ

:

%TESLIMAT_ADRES%

TESLİMAT KİŞİSİ

:

%TESLIMAT_ADRES%

FATURA ADRESİ

:

%FATURA_ADRES%

KARGO ÜCRETİ

:

%KARGO_UCRETI% TL

3. MADDE: TÜKETİCİ ALICI'NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

3.1. TÜKETİCİ ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin TÜKETİCİ ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ'nde kabulü ile sipariş verilmesi veya ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İNTERNET SİTESİ'nin ilgili sayfaları ile bunlara bağlı tüm genel-özel içerik ve açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini teyiden kabul eder.

3.2. SATICI'nın unvanı, MERSİS numarası ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

3.3. Ürün(ler)'in İNTERNET SİTESİ'nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,

3.4. SATICI'nın mensubu olduğu Meslek Odası (İTO-İstanbul Ticaret Odası) ve İTO'nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (Telefon: 4440486, ito.org.tr)

3.5. SATICI tarafından uygulanan TÜKETİCİ ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve TÜKETİCİ ALICI'ya elektronik iletişim kuralları ile TÜKETİCİ ALICI'nın bu hususlarda SATICI'ya verdiği izinler, TÜKETİCİ ALICI'nın kanuni hakları, SATICI'nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,

3.6. Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,

3.7. Sözleşme konusu Ürün(ler) için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler'in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere TÜKETİCİ ALICI'nın SATICI'ya ödeyeceği toplam bedel),

3.8. Ürünler'in ALICI'ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi,

3.9. Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları, SATICI’nın talebi üzerine, varsa TÜKETİCİ ALICI tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar,

3.10. TÜKETİCİ ALICI'nın iade hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,

3.11. TÜKETİCİ ALICI'nın iade hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda TÜKETİCİ ALICI'nın iade hakkını kaybedeceği,

3.12. İade hakkı olan Ürünler'de, Ürün iade süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde TÜKETİCİ ALICI'nın iade talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI'ya karşı sorumlu olacağı, SATICI'nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı TÜKETİCİ ALICI'ya yapacağı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebileceği,

3.13. İade hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICI'ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında TÜKETİCİ ALICI tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),

3.14. TÜKETİCİ ALICI'nın tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürünler için (örneğin toplu alımlar her halükarda bu nitelikte sayılır) iade hakkı başta olmak üzere "tüketici haklarını" kullanamayacağı,

3.15. Mahiyetine göre bu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme TÜKETİCİ ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ'nde onaylanarak kurulduktan sonra TÜKETİCİ ALICI'ya elektronik posta ile gönderildiğinden TÜKETİCİ ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI'nın da isteğine bağlı/süresiz olarak saklayabileceği,

3.16. Uyuşmazlık hallerinde TÜKETİCİ ALICI'nın SATICI'ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.

4. MADDE: CAYMA HAKKI

4.1. TÜKETİCİ ALICI Ürün'ü teslim aldığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. TÜKETİCİ ALICI cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimi cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile SATICI’ya yöneltmekle yükümlüdür. . Ancak kanunen şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır.

a) Niteliği ve Kullanım Şartları İtibari İle İade Edilemez Ürünler: Elektronik Baskı Devre Kartı (PCB), Breadboard üzerinde kullanılabilen veya kablo bağlantıları ile monte edilebilen ( yüzey montaj, bacaklı, soketli vb.), belirli bir DC/AC Gerilim/Akım uygulamak suretiyle çalıştırılabilen her türlü aktif (yarı-iletken, güç elektroniği, entegre devre, işlemci vb.), pasif (direnç, kondansatör, bobin vb.) modül (haberleşme, sensor, display vb.), Elektronik/Elektromekanik komponentler, Ölçü Aletleri Geliştirme / Test Kiti ve benzerleri ürünlerde iade hakkı kullanılamaz.

b) TÜKETİCİ ALICI'nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, TÜKETİCİ ALICI siparişine istinaden yurt içinden temin veya dışından ithal edilen ürünler dahil),

c) Teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallar,

d) Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar

e) Ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. dijital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri;

f) Elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar,

g) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı/sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

h) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar

i) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti,

j) TÜKETİCİ ALICI onayı ile iade süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile TÜKETİCİ ALICI'nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

4.2. İade hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, TÜKETİCİ ALICI, iade süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, iade tarihine kadar ki süreçte Ürün'ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa TÜKETİCİ ALICI iade hakkını kaybedebilir; SATICI tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek Ürün bedelinden değişiklik/bozulma kadar indirim yapılır.

4.3. INTERNET SİTESİ'nde ürüne ait birden fazla fiyatlandırma (adete bağlı fiyatlar) bulabilir. Bu durum malzemenin “tek sefer” deki sipariş adedi ile ilişkilidir. Bir malzemeden SATICI’nın belirlediği adetlerde verilen siparişlerde SATICI’nın belirlediği fiyatlar geçerlidir. Bu fiyat ve adet kırılımlarından yapılan alımların iade başvurusu, sipariş verilen tüm adetler için iade talebi oluşturulduğunda değerlendirilir.

4.4. İade hakkı bulunan hallerde, TÜKETİCİ ALICI'nın iade hakkını kullanmak istediğine dair açık bir bildirimi yasal 14 günlük süre içinde SATICI'ya, satıcının belirlediği ve internet sitesinde TÜKETİCİ ALICI'yı açıkça bilgilendirdiği şekilde TÜKETİCİ ALICIYA iletmiş olması gerekir. TÜKETİCİ ALICI cayma hakkını kullanırken, SATICI’nın ön bilgilendirme formunda iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malı geri göndermesi halinde, TÜKETİCİ ALICI iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. SATICI’nın ön bilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı belirtmediği durumda ise, TÜKETİCİ ALICI’dan iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemez. İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, TÜKETİCİ ALICI’nın bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda SATICI, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın TÜKETİCİ ALICI’DAN alınmasını sağlamakla yükümlüdür. İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, TÜKETİCİ ALICI’NIN bulunduğu yerde şubesinin bulunmasına rağmen Alıcı Ürün’ü farklı bir taşıyıcı ile iade etmesi durumunda, iade masraflarına TÜKETİCİ ALICI katlanmak durumundadır. Satıcının belirlediği kapsama uygun olan iade taleplerine ait iade kargo gönderimi anlaşmalı kargo firması aracılığıyla yapılması durumunda iade kargo paketi SATICI'ya 'İade Kargo Referans Numarası' olmadan gönderilemez, bu şekilde gönderilen kargolardan SATICI sorumlu tutulamaz. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, Ürün'ün azami on (10) gün içerisinde, giderleri SATICI'ya ait olmak üzere SATICI'nın yukarıdaki adresine İade Kargo Referans Numarası ile gönderilmesi zorunludur. INTERNET SİTESİ'nde ürün iadeleri için belirtilen anlaşmalı kargo firmasına, TÜKETİCİ ALICI Ürün'ü bulunduğu İlçe dahilindeki veya haricindeki bir şubesinden gönderebilir, bu takdirde TÜKETİCİ ALICI'dan kargo masrafı alınmaz. Bu iade işleminde Ürün'ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca vergi mevzuatı gereği, TÜKETİCİ ALICI tarafından kanunen İade Faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerinde, aşağıda belirtilen, iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır.. "Ürünün iade edileceği adres, SATICI iade adresi olmalıdır." Yukarıdaki belirtilen gereklerin TÜKETİCİ ALICI tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, iade bildiriminin SATICI'ya ulaştığı tarihten itibaren azami14 gün içinde, Ürün bedeli TÜKETİCİ ALICI'ya, Ürün'ü satın alırken kullandığı ödeme yöntemine göre iade edilir. Bu süreçte alıcı kendi bankasıyla iletişime geçerek iade ücretinin kartına/hesabına yattığını kontrol edebilir. TÜKETİCİ ALICININ seçtiği ödeme yöntemi ve kullandığı bankaya göre ödemenin alıcı hesabına yansıma süresi farklılık gösterebilemektedir.

5. MADDE: ALICILARIN SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜ SATIN ALIRKEN ÖDÜL PUANLARI KAZANDIĞI VE/VEYA ÖDÜL PUANLARI KULLANARAK SATICI'YA ÖDEME YAPTIĞI HALLERDE UYGULANACAK ÖZEL ŞARTLAR

5.1. Ödül puanları vb.lerini kazandıran bir kuruluş ile ALICI ve SATICI arasında, ödül puanlarının SATICI'ya ait İNTERNET SİTESİ'nden alışverişlerde indirim vb. sağlamasına imkan veren cari bir anlaşmanın-sözleşmenin varlığında, ALICI, SATICI'nın söz konusu anlaşması ve keza kendisinin anılan kuruluş ile sözleşmesinin gereği olarak bu Sözleşme konusu alışverişi sebebi ile öyle bir ödül puanı kazanmış ise, işbu Sözleşme'den cayılması ve sair suretle feshi/sipariş iptali ile ALICI'ya bir geri ödeme yapılması mevzubahis olan hallerde, ALICI tarafından bu Sözleşme konusu satın alma ile kazanılmış ödül puanları, hediyeler ve benzerlerinin tutarı (parasal değeri) ALICI'dan geri alınır. Şöyle ki; bu geri alma işlemi, SATICI'nın ilgili kuruluş ile anlaşmasında farklı bir yöntem öngörülmedikçe, ALICI'nın anılan kuruluş-sistem nezdinde (işbu Sözleşme konusu alışveriş ile kazanılmış ödül puanları hariç) yeterli-başka ödül puanı mevcut ise öncelikle o ödül puanlarından, mevcut değil ise SATICI'nın ALICI'ya iade edeceği bedelden nakden indirilerek (mahsup edilerek) yapılır.

5.2. ALICI tarafından işbu Sözleşme konusu Ürün alışverişinde SATICI'ya ödeme kısmen/tamamen ödül puanları vb. ile yapılmış ise, bu suretle satın alınan Ürün'ün bu Sözleşme'nin ilgili hükümlerine göre Ürün bedeli ALICI'ya geri ödenecek biçimde iadesinin söz konusu olduğu hallerde, ALICI'nın Ürün'ü İNTERNET SİTESİ'nde satın alırken SATICI nezdindeki kullandığı ödül puanı ve benzerleri, SATICI'nın ilgili kuruluş ile farklı bir anlaşması olmadıkça, ALICI'ya (yine puan olarak) iade edilebilir.

5.3. ALICI tarafından herhangi bir surette haksız ödül puanı kazanımı veya kullanımının tespit edildiği durumlarda geçerli bir genel kural olarak, söz konusu ödül puanlarının parasal değeri-tutarı SATICI tarafından ALICI'dan (kredi kartından, nakden ve sair yasal yöntemler ile) tahsil olunabilecektir. Bu hüküm, öyle bir sistemin uygulaması neticesi SATICI tarafından ALICI'ya hediye verilen malların bedeli için de geçerlidir.

5.4. Ödül puanı ve benzerlerinin kazanım ve kullanım işlemleri ilgili diğer hususlar, söz konusu kuruluş ile ALICI ve SATICI arasındaki anlaşma-sözleşmelerin hükümlerine tabi olup, ilgili hallerde SATICI, gerek burada, gerek anılan sözleşme-anlaşmalarda belirli tüm hak-yetkileri ALICI ve kuruluş nezdinde kullanabilir, ilgili işlemleri belirtilen kuruluş ve/veya aynı sistemdeki diğer işyerleri adına ve/veya hesabına da yapabilir.

5.5. SATICI'dan kazanılan veya SATICI nezdinde kullanılan ödül puanları, hediye çekleri vb. mukabili nakdi para talepleri, hiçbir durumda ve surette kabul edilmez.

5.6. SATICI, ALICI ile sipariş sürecine dahil olan kuruluşlar (Kargo Firmaları,Bankalar,..vb) arasındaki ihtilaflar ile bunların herhangi bir maddi, hukuki, mali ve mali olmayan sonucu için hiçbir mesuliyet kabul etmemektedir; yukarıdaki hükümler geçerli ve saklıdır.

5.7. Yukarıdaki hükümler, varsa, Tüketici'nin doğrudan SATICI'dan edindiği ödül puanı kazanım ve kullanımlarında da kıyasen uygulanır. İNTERNET SİTESİ/SATICI'dan ödül puanı kazanan veya SATICI'ya ödemelerinde ödül puanı vb.lerini kullanan tüm tüketiciler/ALICI, yukarıdaki özel şartları (da) kabul etmiş olmaktadır.

6. MADDE: GÜVENLİK-GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLER, ELEKTRONİK İLETİŞİMLER VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

6.1. INTERNET SİTESİ'nde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir.

6.2. ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI cihazından girildiğinden ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI'ya aittir.

6.3. ALICI'nın İNTERNET SİTESİ'ne üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri SATICI, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir. ALICI kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına AYDINLATMA ve AÇIK RIZA METİNLERİ’ni onaylamak suretiyle muvafakat ve izin vermiştir.

6.4. TÜKETİCİ ALICI SATICI'ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilir. TÜKETİCİ ALICI'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. TÜKETİCİ ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI'ya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

6.5. INTERNET SİTESİ'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI'ya aittir.

6.6. SATICI yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler SATICI tarafından INTERNET SİTESİ'nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

6.7. INTERNET SİTESİ'nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

7. MADDE: GENEL HÜKÜMLER

7.1. Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin tedarik süreleri hakkında ALICILAR açıkça bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder. SATICI siparişte yer alan ürün/ürünlerin tamamını stoğuna ekledikten sonra gönderim yapacağına dair ALICILAR’I bilgilendirir ve ALICILAR bu şartla siparişi tamamladığını kabul eder. ALICI'LAR’A veya İNTERNET SİTESİ'nde gösterdiği adresteki üçüncü kişi/kuruluşa aşağıda belirtilen esaslarda ürün/ürünler SATICI tarafından teslim edilmeleri amacıyla kargo firmasına verilir. SATICI, ürün veya ürünlerin teslimi için anlaşmalı kargo firmaları aracılığı ile gönderim yapmakta ve teslimat gerçekleştirmektedir.

7.2. Genel olarak ve aksi açıkca belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICILAR’Aa aittir. SATICI, satış anında yürüttüğü ve İNTERNET SİTESİ'nde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICILAR'a yansıtmayabilir.

7.3. Ürünlerin teslimatı anında ALICILARın adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICILAR’ın sorumluluğundadır. Ürün, ALICILAR'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICILAR'ın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICILAR’a aittir.

7.4. ALICILAR, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün'ü kabul etmemek ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

7.5. ALICILAR’ın, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli SATICI'ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde SATICI, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini SATICI'ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde ALICILAR tarafından SATICI'ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi ALICILAR'ın bir kusurundan veya ihmalin kaynaklanıyor ise kargo masrafları ALICILAR tarafından karşılanacaktır. SATICI'nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır. Tereddüte mahal vermemek bakımından; ALICILAR'ın satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dahil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart vb. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme'nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır. SATICI'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) ilgili mevuzat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. ALICILAR'ın temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.

7.6. Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü (mücbir) durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın, savaş, terör, vb. gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak TÜKETİCİ ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda TÜKETİCİ ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

7.7. SATICI Sözleşme konusu Ürün'ü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde açık bir şekilde ALICILAR’ıkanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICILAR söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.

7.8. Sözleşme-kanuna uygun iadeler dahil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 gün içinde TÜKETİCİ ALICI'ya iade edilir. Aşağıdaki kuralın gerekleri saklıdır. İade TÜKETİCİ ALICI'nın SATICI'ya Ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Örneğin Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de TÜKETİCİ ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin TÜKETİCİ ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin SATICI tarafından yapılmasında sonra TÜKETİCİ ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, TÜKETİCİ ALICI olası gecikmeler için SATICI'nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder (bankaların iadeyi TÜKETİCİ ALICI hesabına yansıtma işlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir). SATICI'nın iade edilecek bedel için, bu Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleşme'nin SATICI'nın edimini ifa etmemesinden ötürü ALICI tarafından feshedildiği hallere ilişkin TÜKETİCİ ALICI kanuni hakları da saklı ve mevcuttur.

7.9. ALICILAR Ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, Sözleşme'nin giriş kısmındaki SATICI iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde SATICI'ya bildirebilir.

7.10. Yukarıda 3. maddede yazılı hususların bir kısmı mahiyeti itibari ile bu Sözleşme'de yer almayabilir; bununla beraber, TÜKETİCİ ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ'nde görülen/onaylanan Ön Bilgilendirmelerde, keza İNTERNET SİTESİ'nin --ilgisine göre satış aşamaları veya genel-- bilgilendirme sayfaları/bölümlerinde yer almaktadırlar.

7.11. ALICILAR, kabulü sonrasında bildirdiği e-posta (e-mail) adresine gönderildiklerinden, söz konusu Bilgilendirmelere ve bu Sözleşme'ye, anılan e-posta’yı cihazına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Öte yandan, SATICI nezdindeki sistemlerde Satıcı’nın isteğine bağlı olan bir süre muhafaza edilir.

7.12. Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturur; tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.

7.13. Ödeme yöntemi olarak havale seçilen siparişlerde, müşteri siparişe ait ödemeyi yaptıktan sonra ödemeyle ilgili SATICI’nın bilgilendirmesi için “Havale Bildirim Formu” doldurarak iletmesi gerekir. “Havale Bildirim Formu” alıcının, satın almış olduğu ürün/ürünlerin tutarını, satıcıya ödemiş olduğunu belirten bir form olup satıcı nezdinde siparişe ait işlemlerin daha hızlı ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlar. ALICILAR’IN, satıcı hesaplarına ödemesi gereken tutarı havale geçmiş olmasına rağmen bu formu doldurmamış olmasından, ya da eksik/hatalı doldurmuş olmasından kaynaklı gecikmelerden SATICI hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

8. MADDE: TÜZEL KİŞİ ALICILAR HAKKINDAKİ HÜKÜMLER

8.1. TÜZEL KİŞİ ALICI’nın Ürünler’deki görünür ayıplar için Teslim Tarihi’nden itibaren 2 (iki) gün, inceleme ile ortaya çıkabilecek ayıplar için Teslim Tarihi’nden itibaren 8 (sekiz gün) ve gizli ayıplar için Teslim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde SATICI’YA başvurma hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan ederler. SATICI, tedarik edilen ürünlerin kendi ağır kusuruyla sipariş talebine uygun olmadığını veya ayıplı olduğunu tespit etmesi durumunda, sipariş talebine uygun olmayan/ ayıplı ürünleri iade alıp siparişe uygun ürünleri/ ayıpsız ürünleri tedarik ve teslim eder. TÜZEL KİŞİ ALICI’NIN uygunsuz muamele ve depolamasından ve bunlar gibi TÜZEL KİŞİ ALICI’NIN kusurundan kaynaklanan ayıp ve zararlardan, TÜZEL KİŞİ ALICI münhasıran sorumludur. TÜZEL KİŞİ ALICI Sözleşme’yi Ürünler’deki ayıp hususuna dayanarak feshetme ve tazminat talebinde bulunma hakkına sahip değildir.

8.2. İNTERNET SİTESİ’NDE belirtilen Teslim Süresi yaklaşık süreyi ifade eder. İşbu teslim süresi, Sözleşme’ye konu ürünlerin yurt dışında bulunan İmalatçı’dan tedarik edilme sürelerine göre belirlenir. İmalatçı’nın Sözleşme konusu ürünleri teslim için bildirdiği sürede SATICI’YA teslim etmemesi durumunda, teslim süresi İmalatçı’nın geciktiği gün kadar ertelenecektir. Ürünler’in teslim adresine teslimine ilişkin tüm taşıma masrafları aksi İNTERNET SİTESİ’NDE belirtilmediği sürece TÜZEL KİŞİ ALICI’YA ait olacaktır.

8.3. Ürünler’in TÜZEL KİŞİ ALICI’ya teslimi ve TÜZEL KİŞİ ALICI’nın Ürünler’i reddetmesi veya iade etmesi durumunda Ürünler’in SATICI’ya geri dönüş yolu sırasındaki risklerden TÜZEL KİŞİ ALICI sorumludur. Ürünler’in mülkiyetinin ürün bedelinin SATICI’ya ödenmesi ile birlikte TÜZEL KİŞİ ALICI’YA geçer. İşbu durumda SATICI’NIN zararlarını tazmin hakkı saklıdır.

8.4. Faturası kurumlar (tüzel kişiler) adına düzenlenen sipariş iadeleri, İade Faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.

9. MADDE: ALICI'NIN KANUNİ BAŞVURU YOLLARI- YETKİLİ YARGI MERCİLERİ

9.1. Bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse SATICI'nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir. Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler, gerek bu Sözleşme, ALICI'nın SATICI'ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta (mail) adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.

10. MADDE: YÜRÜRLÜK

10.1. ALICI, Toplam dokuz (9) maddeden ibaret iş bu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde (İNTERNET SİTESİ'nde) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürün'lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, SATICI ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve iade hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim ve ödül puanları koşulları dahil bu Sözleşme'nin 3. maddesinde yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İNTERNET SİTESİ'nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek ürün'ü sipariş ile iş bu sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.